Calculus

AAU-Cph


15. kursusgang

Fredag den 15. april 2011 kl. 8:15-12:00
Lokale 126

Miniprojekt 3: Anvendelser af dobbeltintegraler

Læs først Section 13.5, side 1028-1035 i E&P om anvendelser af dobbeltintegraler. Siderne 1031-1033 nederst overspringes. Regn dernæst nedenstående opgaver.

Opgaver

Section 13.5, side 1035-1037 i E&P
True/false study guide (spørgsmål relateret til Pappus' sætning overspringes)
Opgaverne 3, 5, 9, 11, 13, 17, 23, 29, 35.

Opdateret den 23. marts 2011 af Iver Ottosen.