Calculus

AAU-Cph


20. kursusgang

Onsdag den 11. maj 2011 kl. 8:15-12:00
Lokale 126

Miniprojekt 4: Den binome ligning zn = a

Læs først Section 1.5, side 33-37 i Saff et al. Regn dernæst nedenstående opgaver.

Opgaver

Section 1.5, side 37 i Saff et al.
Opgaverne 4, 5, 7 (se eksempel 3), 8, 10.

Opdateret den 23. april 2011 af Iver Ottosen.