Calculus

AAU-Cph


24. kursusgang

Onsdag den 25. maj 2011 kl. 8:15-12:00
Lokale 126

Miniprojekt 5: Anvendelser af anden ordens differentialligninger

Læs først Section 4.9, side 281-290 i Saff et al. Regn dernæst nedenstående opgaver.

Opgaver

Section 4.9, side 290 i Saff.
Opgaverne 1, 2, 3, 5, 7.

Opdateret den 8. maj 2011 af Iver Ottosen.