Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010-2011

Calculus

AAU-Cph


Kursusmaterialer

Vi vil benytte følgende lærebøger, der kan købes hos IHK boghandleren:

C.H. Edwards & D.E. Penney, Calculus, 7th Edition, Pearson Prentice Hall, 2008
E.B. Saff et al., Complex numbers and differential equations, custom print, Pearson, 2010.

Kompendier

Christensen & Rosbjerg, Kompendium i calculus
Christensen & Rosbjerg, Kompendium i komplekse tal og differentialligninger

Følgende note kan downloades i pdf-format:

A. Jensen, Lecture notes on polynomials, Second edition 2009.


Opdateret den 21. januar 2011 af Iver Ottosen