Landmålingens Fejlteori - L4

Info

Om kurset

Lektionerne

Læseplan

Tabel over normal fordelingen

Links

Kursusholder
Semester

Om kurset

Formål

At give de studerende det nødvendige statistiske grundlag for:
 • at kunne foretage kvalificerede valg af metode og instrumenter i relation til givne nøjagtighedskrav
 • en vurdering af de udførte målingers kvalitet.

Indhold

 • Grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Diskret og kontinuert stokastisk variabel
 • Sandsynlighed-, tæthed- og fordelingsfunktion
 • Middelværdi, varians og covarians samty tilhørende regneregler
 • Binomialfordeling, normalfordeling
 • Estimation og konfidensinterval
 • Fejlforplantning ved geometrisk nivellement og vinkelmål
 • Vægtede observationer
 • Dobbeltmålinger
 • Fordeling af slutfejl
 • Den generelle fejlforplantningslov

Omfang

2 modulers projektenhedskursus.

Form

Pånær den første gang, hvor vi starter med forelæsning først, bliver kurset på flg. form:
 • 30 min.: Repetition
 • 90 min.: Opgaveregning
 • 90 min.: Forelæsning

Litteratur

Se L4's hjemmeside for:
 • Mats Rudemo (1979): Statistik og sandsynlighedslære med biologiske anvendelser, del 1. Grundbegreber
 • Poul Winding & Jens Møller Pedersen, Noter i Fejlteori

Undervisere

Kursusholder

Torben Tvedebrink
Hjælpelærere
 • Iver Ottosen (hjælpelærer i Ballerup når undervisning sendes fra Aalborg) - ottosen@math.aau.dk
 • Mikkel Meyer Andersen (hjælpelærer i Aalborg når undervisning sendes fra Ballerup) - mikl@math.aau.dk