Landmålingens Fejlteori - L4

Info

Om kurset

Lektionerne

Læseplan

Tabel over normal fordelingen

Links

Kursusholder
Semester

Lektion 2

Tid & Sted:

Tirsdag d. 28.04.2009
Transmission fra: Ballerup (L2B/003) - Transmission til: Aalborg (Fib11/115)

  • kl. 8.30 - 9.00: Repetition
  • kl. 9.00 - 10.30: Opgaveregning
  • kl. 10.30 - 12.00: Forelæsning

Forelæsnings-emne:

Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians, binomialfordelingen, fordelingsfunktion.

Litteratur:

Mats Rudemo (1979): s 32-41 samt 66-73.

Slides:

Repetitionsslides 1. lektion

Slides 2. lektion

Opgaver (i stof fra sidste gang):

Regn videre på opgaver fra sidste gang, og derefter flg.:
  • Rudemo: Øvelse 1.15, 1.14, 1.20, 1.21, 1.22 (Bemærk: med rækkefølge menes der på hinandenfølgende punkter), 1.17.

Venlig hilsen

Torben