Landmålingens Fejlteori - L4

Info

Om kurset

Lektionerne

Læseplan

Tabel over normal fordelingen

Links

Kursusholder
Semester

Lektion 3

Tid & Sted:

Torsdag d. 30.04.2009
Transmission fra: Aalborg (Fib11/115) - Transmission til: Ballerup (L2B/003)

  • kl. 12.30 - 13.00: Repetition
  • kl. 13.00 - 14.30: Opgaveregning
  • kl. 14.30 - 16.00: Forelæsning

Forelæsnings-emne:

Kontinuert stokastisk variabel, tæthedsfunktion, middelværdi, varians, normalfordelingen.

Litteratur:

Mats Rudemo (1979): s 73-84.

Slides:

Repetitionsslides 2. lektion

Slides 3

Tabel over standard normalfordelingen

Opgaver (i stof fra sidste gang):

  • Rudemo: Øvelse 2.7, 2.6, 2.10, 2.12, 2.15, 3.6, 3.7, 2.4

Venlig hilsen

Torben