Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


Introduktion

Undervisningsmaterialer

Eksamen

Re-Eksamen

Kursusplan for efterårssemestret 2010

Uge Dato Ugedag Kursusgang Emner
36 7/9 Tirsdag 1 Introduktion til matricer og vektorer
9/9 Torsdag 2 Lineære ligningssystemer
37 14/9 Tirsdag 3 Lineær afhængighed og lineær uafhængighed
16/9 Torsdag 4 Matrixalgebra
38 21/9 Tirsdag 5 Miniprojekt 1: Leontief input-output modeller
41 12/10 Tirsdag 6 Inverterbare matricer
14/10 Torsdag 7 Lineære transformationer og deres matrix repræsentation
43 26/10 Tirsdag 8 Inverterbare lineære transformationer
28/10 Torsdag 9 Determinant
442/11 Tirsdag 10 Miniprojekt 2: (0,1)-matricer og matrixprodukt
4/11 Torsdag 11 Determinantens egenskaber
5/11 Fredag 12 Underrum, basis og dimension
45 11/11 Torsdag 13 Rang og nullitet
46 16/11 Tirsdag 14 Koordinatsystemer
18/11 Torsdag 15 Mere om lineære transformationer og deres matrix repræsentation
4723/11 Tirsdag 16 Miniprojekt 3: Fejlkorrigerende koder
25/11 Torsdag 17 Egenværdier og egenvektorer
26/11 Fredag 18 Diagonalisering af matricer og lineære transformationer
48 30/11 Tirsdag 19 Ortogonalitet
2/12 Torsdag 20 Miniprojekt 4: Differentialligningssystemer
3/12 Fredag 21 Ortogonale projektioner
49 7/12 Tirsdag 22 Ortogonale matricer
9/12 Torsdag 23 Symmetriske matricer
50 14/12 Tirsdag 24 Opsamling
16/12 Torsdag 25 Miniprojekt 5: Mindste kvadraters metode

Planen vil løbende blive opdateret!

Tidsplan

08:15-08:40 Repetition
08:40-10:40 Opgaveregning og teoretiske øvelser
10:40-12:00 Forelæsning

Undervisningen foregår i Auditorium 217 eller 126 på Lautrupvang 1.
Opgaveregning og teoretiske øvelser foregår i grupperummene for AAU studerende og i auditoriet for IHK studerende.


Opdateret 3. februar 2011 af Iver Ottosen.