Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


Introduktion

Beskrivelse af matematikkurserne på første studieår

Matematik på det første studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet består af to kurser, Lineær Algebra og Calculus.

Lineær Algebra gennemføres i efterårssemesteret og har et omfang på 25 lektioner (5 ECTS). Af disse 25 skemalagte lektioner er der lærerdækning på de 20 og de resterende 5 lektioner er selvstudie på gruppebasis dog med hjælpelærerdækning. Afviklingen  følger en 4+1 model, dvs. der er 4 kursusgange med lærerdækning efterfulgt af 1 kursusgang med selvstudium. Brugen af computerværktøjet MATLAB er en integreret del af kurset. Lineær Algebra afsluttes med en skriftelig prøve (4 timers varighed), med karakter efter 7-skalaen.

Calculus, som finder sted i forårssemesteret, er struktureret på samme måde og har ligeledes et omfang på 25 lektioner.

En lektion med lærerdækning begynder med cirka 25 minutters opsamling og repetition af stof fra den tidligere kursusgang. Derudover er der en introduktion til dagens arbejde i grupperne, som vil omfatte både opgaveregning og gennemgang af teori ved tavlen.

Efter den indledende opsamling og repetition arbejdes der i grupperummene i cirka to timer. I løbet af denne periode vil hver gruppe et antal gange få besøg af underviseren. Efter opgaveregningen er der en forelæsning på to gange 40 minutter (inkl. en kort pause), hvor ny teori gennemgås.

Dog vil første kursusgang begynde med en introduktion til matricer og vektorer, hvorefter der er opgaveregning indenfor dette område.

Kursusstart

Første lektion foregår tirsdag den 7. september 2010, kl. 8:15 i Auditorium 126, Lautrupvang 1.

Information om matematikkurset

Al skriftlig information vedrørende matematikkurset vil blive meddelt over WWW på følgende webadresse: http://people.math.aau.dk/~ottosen/LinAlg2010.

Lærer

Undervisningen i Ballerup varetages af Iver Ottosen fra Institut for Matematiske Fag ved Aalborg Universitet. Han vil også være hjælpelærer på de 5 lektioner med selvstudie.


Opdateret den 13. September af Iver Ottosen