SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


2. kursusgang
Torsdag den 9. September 2010
Auditorium 126

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 126. Repetition af §1.1, 1.2 i SIF vedr. matricer og vektorer. Introduktion til opgaveregningen.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 126. Gennemgang af §1.3, 1.4 i SIF. Emnerne er lineære ligningssystemer og Gauss elimination.

Opgaver

SIF §1.2: T/F: 45-64.
SIF §1.2: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 29, 31, 33.
For dem der allerede har tilgang til MATLAB: SIF side 90: 1, 2 (bemærk: nyttigt MATLAB appendiks side 561 i SIF.)


Opdateret 17. September af Iver Ottosen