SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


4. kursusgang
Torsdag den 16. September 2010
Auditorium 126

Dagens program

8:15-8:50
Repetition af SIF §1.6, 1.7 vedrørende lineær afhængighed/uafhængighed. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over SIF §2.1, 2.3 (til side 127, linje -10). Emnet er matrixalgebra.

Opgaver

SIF §1.6: 1, 3, 5, 7, 17, 19, 31, 33, 37, 39.
SIF §1.6: T/F: 45- 64.
SIF §1.7: T/F: 63-82.
SIF §1.7: 1-11 (ulige), 13, 15, 17, 23, 25, 27, 39, 41.


Opdateret 15. September af Iver Ottosen