SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


6. kursusgang
Tirsdag den 12. Oktober 2010
Auditorium 126

Dagens program

8:15-8:50
Repetition af SIF §2.1, 2.3 vedrørende matrixprodukt og invers matrix. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over SIF §2.3 (fra side 127) og §2.4. Emnet er inverterbare matricer.

Opgaver

SIF §2.1: 1-19 (de ulige), T/F 33-50.
SIF §2.3: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, T/F 33-49.
MATLAB, SIF §2.3: 95, 96.


Opdateret 11. Oktober af Iver Ottosen