SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


7. kursusgang
Torsdag den 14. Oktober 2010
Auditorium 217

Dagens program

8:15-8:50
Repetition af SIF §2.3, 2.4 vedrørende inverterbare matricer. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over SIF §2.7, Lineære transformationer og deres matrixrepræsentation.

Opgaver

SIF 2.3: 67, 69, 75, 77.
SIF 2.4: 1-11 (ulige), 15, 19, 27, T/F 35-54, 57, 59, 67.
MATLAB, SIF 2.4: 89-91.


Opdateret 13. Oktober af Iver Ottosen