SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


10. kursusgang
Tirsdag den 2. November 2010
Grupperummene

Miniprojekt 2: (0,1)-matricer og matrix produkt

Læs først det angivne materiale grundigt og diskuter det i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver.

Materiale
SIF §2.2, side 112-115.
Opgaver
Opgave 21, 23 på side 120-121.


Opdateret 27. Oktober af Iver Ottosen