SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


15. kursusgang
Torsdag den 18. November 2010
Auditorium 126

Dagens program

8:15-8:50
Repetition af SIF §4.4 vedrørende koordinatsystemer. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over SIF §4.5, Mere om lineære transformationer og deres matrix repræsentation.

Opgaver

SIF §4.4: 1, 3, 7, 11, 13 15, 17, 19, 21, 23, 27, T/F: 31-43, 51, 53, 95, 99.
MATLAB: §4.4: 109, 110, 111.


Opdateret 11. November af Iver Ottosen