SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


16. kursusgang
Tirsdag den 23. November 2010
Grupperummene

Miniprojekt 3: Fejlkorrigerende koder

Generel vejledning samt opgaver: Note om fejlkorrigerende koder


Opdateret 11. November af Iver Ottosen