SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


20. kursusgang
Torsdag den 2. December 2010
Grupperummene

Miniprojekt 4: Differentialligningssystemer

Læs først det angivne materiale grundigt og diskuter det i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver.

Materiale
SIF §5.5 fra side 339 midt til side 343 midt.
Opgaver
Opgave 45, 49, 53, 55, 67 på side 350-351.


Opdateret 17. November af Iver Ottosen