SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


22. kursusgang
Tirsdag den 7. December 2010
Auditorium 126

Dagens program

8:15-8:50
Repetition af SIF §6.3 vedrørende ortogonale projektioner. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning over SIF §6.5, Ortogonale matricer.

Opgaver

SIF §6.3: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, T/F 33-56.
Teoretiske: SIF §6.3: 57, 59, 61, 63, 67, 75.


Opdateret 5. December af Iver Ottosen