SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


25. kursusgang
Torsdag den 16. December 2010
Grupperummene

Miniprojekt 5: Mindste kvadraters metode

Læs først det angivne materiale grundigt og diskuter det i gruppen. Lav dernæst nedenstående opgaver.

Materiale
SIF §6.4
Opgaver
SIF §6.4: 1, 7, 11, 15. Opgave 8 på side 484.


Opdateret 9. December af Iver Ottosen