Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010-2011

SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


Kursusmaterialer

Vi vil benytte lærebogen

Spence, Insel, Friedberg: Elementary Linear Algebra - A Matrix Approach, Second Edition, Pearson Education International, 2008.
Desuden vil vi benytte
Henrik Vie Christensen og Bo Rosbjerg: Kompendium i lineær algebra, 2010.
Begge dele kan købes i IHK boghandlen, Lautrupvang 15. Der forefindes Errata og en Terminologi-liste for lærebogen.

MATLAB

Brugen af MATLAB indgår som en integreret del af kurset. Studerende ved AAU kan frit downloade MATLAB via IKT linket på http://www.tnb.aau.dk/. Studerende ved IHK kan få programmet ved at henvende sig til Lektor Rasmus Post, Afdeling for Stærkstrøm og Bæredygtig Energi.

Der er knyttet en samling MATLAB funktioner og datafiler til lærebogen SIF. Disse filer og tilhørende instruktioner kan findes på siden http://math.illinoisstate.edu/matrix/downloads.html


Opdateret den 13. September 2010 af Iver Ottosen