Brush-up 2014

Kære Brush-up-kursist.

Velkommen til dette brush-up-kursus, der har til formål at genopfriske dine matematiske kundskaber. I kurset gennemgås dele af pensum for matematik på gymnasielt A-niveau.

Kurset afvikles klokken 9:00 - 15:00 tirsdag den 19. august og torsdag den 21. august til fredag den 29. august.

Litteratur

Vi vil ikke benytte en bestemt lærebog til kurset, men hvis du vil finde materiale, kan du overveje følgende:

Links

Kursusgange

I oversigtsform ser kursusgangene således ud:

  1. Regneregler og ligninger
  2. Ligninger og funktioner, herunder logaritme og eksponentialfunktioner
  3. Trigonometriske funktioner og differentiation
  4. Differentiation og optimering
  5. Stamfunktioner
  6. Integration
  7. Vektorer
  8. Opsamling

Her er programmet for hver enkelt kursusgang:


1. kursusgang, tirsdag den 19. august, lokale 107

09:00-09:15: Introduktion
09:15-09:45: Forelæsning om regneregler.
09:45-13:30: Opgaveregning (frokostpause 12:00-12:30)
13:30-15:00: Forelæsning om ligninger.

2. kursusgang, torsdag den 21. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13:30: Opgaveregning
13.30-15:00: Forelæsning om funktioner

3. kursusgang, fredag den 22. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13.30: Opgaveregning om cirkler, ligninger og eksponentialfunktioner
STX-B, 2007: 3, 8, 12, 14
STX-B, 2008: 2, 8, 12
STX-A, 2008: 9, 11, 15, 17a
STX-B, 2009: 6, 7
STX-A, 2009: 3, 13
STX-B, 2010: 1, 2, 3, 5
STX-A, 2010: 8
STX-B, 2011: 2
STX-A, 2011: 3
STX-B, 2012: 1, 2, 3, 9
STX-A, 2012: 2
13:30-15:00: Forelæsning om trigonometriske funktioner og differentiation

4. kursusgang, mandag den 25. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13:30 Opgaveregning om trigonometriske funktioner og differentiation.
Opgaver med at løse ligninger:
STX-B, 2007: 12, 14
STX-A, 2008: 9, 11, 15, 17a
STX-B, 2009: 2, 5
STX-A, 2009: 13
STX-B, 2010: 1, 2, 3
STX-B, 2011: 1, 4, 9
STX-A, 2011: 1
STX-B, 2012: 1, 2, 3
STX-A, 2012: 2
13:30-15:00: Forelæsning om differentiation og optimering

5. kursusgang, tirsdag den 26. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13:30: Opgaveregning om optimering:
STX-B, 2007: 2, 11, 13
STX-B, 2008: 3, 11, 14
STX-A, 2008: 3
STX-B, 2009: 1, 10, 12
STX-A, 2009: 7
STX-B, 2010: 6
STX-A, 2010: 4, 15
STX-B, 2011: 5
STX-A, 2011: 6, 12
STX-B, 2012: 5, 12
STX-A, 2012: 6, 14
13:30-15:00: Forelæsning om stamfunktioner

6. kursusgang, onsdag den 27. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13:30: Opgaveregning om stamfunktioner.
13:30-15:00: Forelæsning om integration

7. kursusgang, torsdag den 28. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13:30: Opgaveregning om integration
STX-B, 2007: 5, 10 (venstre skæringspunkt er x = 2; gæt fra figuren hvordan vi kan finde højre skæringspunkt)
STX-B, 2008: 5, 9
STX-A, 2008: 4, 8, 13
STX-B, 2009: 4, 14a
STX-A, 2009: 5, 15
STX-A, 2010: 6, 11a+b
STX-B, 2011: 12
STX-A, 2011: 5, 11a, 14
STX-B, 2012: 6, 10
STX-A, 2012: 4
13:30-15.00: Forelæsning om vektorer

8. kursusgang, fredag den 29. august, lokale 107

09:00-09:30: Repetition
09:30-13:30: Opgaveregning
2D-vektorer: opgaverne 1, 2, 3, 5, 6
STX-A, 2010: 2
STX-A, 2011: 2
3D-vektorer: opgaverne 1-6
13:30-15.00: Opsamling