Matematik 1B, Aalborg og København, efteråret 2007Vedr. Prøve i Matematik 1B, januar 2008.

Pensum Pensum for kurset er følgende afsnit af
Edwards and Penney, Calculus, 7th edition, Prentice Hall
Appendix C, A-13 to A-17
Section 3.1
Section 3.7
Section 5.3
Section 11.1
Section 11.2
Section 11.3 til midt på side 839
Section 11.4
Section 11.5 til nederst side 856
Section 12.1
Section 12.2
Section 12.4
Endvidere de matematiske aspekter af artiklen O'Brien J.F. and Hodgins, J.K.,"Dynamic Simulation of Splashing Fluids" Computer Animation '95, pages 198-205, 1995.
Samt de matematiske aspekter af et animationsprogram.

Prøveopgave
I skal gruppevis forberede et foredrag, der dækker de matematiske aspekter af artiklen med særlig vægt på Sec 3 samt de matematiske aspekter af animationsprogrammet.
Foredraget skal planlægges, så de matematiske metoder fremstår tydeligt, og således, at enhver person i gruppen fremlægger en rimelig del af de matematiske metoder.
Arbejdet med at udarbejde manuskript til foredraget er en del af kurset matematik 1b,og det anbefales kraftigt, at I har i det mindste en første udgave af manuskriptet færdigt ved kursets afslutning i december.
Ved prøven i januar, som er individuel, skal hver studerende holde et foredrag af 7-8 minutters varighed over sin del af manuskriptet.
Hver person i gruppen står inde for hele besvarelsen af prøveopgaven og skal kunne besvare spørgsmål også inden for de dele, som er fremlagt af de andre gruppemedlemmer.

Teorispørgsmål til prøven i januar 2008

1. Arealer og summer.

2. Skalarprodukt af vektorer; definition, egenskaber og anvendelser.

3. Vektorprodukt; definition, egenskaber og anvendelser.

4. Linier i rummet.

5. Planer i rummet.

6. Kurver og bevægelser i rummet.

7. Funktioner af to variable.

8. Partielle afledede.


Forberedelse af teorispørgsmål.
Vi forventer, at I til prøven har forberedt jer på teorispørgsmålene.
I må gerne have et manuskript med til prøven, men I får ikke noget for at skrive dette af på tavlen!
Som det fremgår, er det brede spørgsmål. I kan ikke nå at fortælle alt om dem.
I skal vælge, hvad I vil sige, således at I på de 6-8 minutter, hvor I er "på", fortæller noget vigtigt om det pågældende spørgsmål.
I skal ikke tænke på, at det skal gå hurtigt, for at nå så meget som muligt. Det vigtigste er, at I fortæller ting, definitioner, resultater, evt. eksempler, så tilhørerne kan mærke, at I selv forstår det, som I siger.

Prøvens afvikling.
Prøven er individuel. Tidsrammen er 20 minutter pr studerende.
Den studerende forventes først at give et foredrag over sin del af prøveopgaven, varighed 7-8 min. Derefter er der evt spørgsmål fra censor eller eksaminator.
Derefter trækker den studerende et af teorispørgsmålene og holder et foredrag om dette, varighed 7-8 minutter. Igen er der mulighed for spørgsmål fra censor eller eksaminator.
Efter eksamination i prøveopgave og teorispørgsmål voterer censor og eksaminator. Prøvens resultat bliver "bestået" eller "ikke bestået"