Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår
2006-2007

SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3

Introduktion

Matematik 2A finder sted i forårssemesteret og har et omfang på 15 lektioner. Vi skal i dette kursus studere et område af matematikken kaldet lineær algebra. Dette område har mange anvendelser indenfor talrige fagdicipliner.

Målet med kurset er ifølge studieordningen: "At udvikle de studerendes kendskab til og forståelse af matematiske teorier og metoder og at bruge disse teorier og metoder med henblik på anvendelser inden for andre fagområder, samt at give dem færdighed i at argumentere og ræsonnere ud fra givne forudsætninger."

Som en særlig forsøgsordning afsluttes kurset med en computer baseret eksamen. Til dette formål bruger vi computerprogrammet MapleTA. Der vil fra kursets start løbende blive stillet MapleTA opgaver.

Kursusstart

Første lektion foregår mandag den 5. februar 2007, kl.12.30 i Auditorium 4.

Information om matematikkurset

Al skriftlig information vedrørende matematikkurset vil blive meddelt på følgende webadresse: http://www.math.aau.dk/~ottosen/Mat2A.

Lærer

Undervisningen for Hold 3 varetages af Iver Ottosen fra Institut for Matematiske Fag. Hjælpelærerne er Louis Pedersen og Chr. Robert Jacobsen.
Skrevet den 23. januar 2007 af Iver Ottosen.