Rækkereduktionsalgoritmen

(Gauss elimination)


Den fremadgående fase:

Efter denne algoritme har vi fået reduceret matricen til række echelon form. Med følgende ekstra trin bringes matricen på reduceret række echelon form.

Den tilbagegående fase: