SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


1. kursusgang

Mandag den 5. februar 2007,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

Bemærk tiderne.

12:30-13:30
Forelæsning i Auditorium 4. Introduktion til Matematik 2A. Derefter gennemgang af afsnit 1.1 i [Lay] vedrørende lineære ligningssystemer.
13:30-15:30
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:30-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af første del af afsnit 1.2 vedrørende rækkereduktion og echelon form. Vi nåede frem til delafsnittet om rækkereduktions algoritmen.

Opgaver

[Lay], afsnit 1.1
Practice problems 1, 2, 3.
Der er givet en detaljeret løsning til disse tre opgaver sidst i afsnit 1.1.
[Lay], afsnit 1.1
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
Der er en facitliste bag i bogen til opgaver med ulige numre.
MapleTA
Gå ind på MapleTA-Hold3 og besvar træningsopgaven kursusgang1. Man skifter mellem de forskellige spørgsmål i opgaven ved hjælp af Back og Next knapperne. Når opgaven er færdig trykkes på Grade for at få den bedømt.

Registrering i MapleTA

Hver enkelt studerende skal registrere sig i systemet. Jeg forklarer hvordan under dagens afsluttende forelæsning. Ovenstående MapleTA opgave kræver ikke registrering.


Opdateret den 6. februar 2007 af Iver Ottosen.