SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


3. kursusgang

Mandag den 19. februar 2007,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

12:30-13:00
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition af sidste del af afsnit 1.2 samt første del af afsnit 1.3 frem til delafsnittet om linearkombinationer. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af sidste del af afsnit 1.3 om vektorligninger. Herefter gennemgår vi afsnit 1.4 om matrixligningen Ax=b.

Opgaver

[Lay], afsnit 1.2
Opgaverne 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31.
MapleTA
Opgaven kursusgang2t eller kursusgang2t-hw MapleTA-Hold3.
Dette er et alternativ til opgave 21 og 22 ovenfor. Hver gang MapleTA opgaven startes trækker man to spørgsmål fra opgave 21 og 22.
MapleTA
Opgaven kursusgang3p eller kursusgang3p-hw MapleTA-Hold3.
Dette er en basal øvelse i regning med vektorer. Sigtet med opgaven er, at I skal øve jer i at bruge MapleTA.
[Lay], afsnit 1.3, opgave 33.
[Lay], afsnit 1.2
Opgaverne 12, 14, 15, 16.

Bemærkninger

Der er Practice Problems med detaljerede løsninger sidst i hvert afsnit i [Lay]. Det er en god idé at arbejde med disse hjemme før opgaveregningen i grupperne.

Arne Jensen, der står for MapleTA opgaverne, har udarbejdet en terminologiliste. Her findes en korrespondance mellem de i [Lay] brugte engelske udtryk og de tilhørende danske udtryk. Jeg har lagt et link ind til terminologilisten under Undervisningsmaterialer på kursushjemmesiden.


Opdateret den 20. februar 2007 af Iver Ottosen.