SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


10. kursusgang

Mandag den 16. april 2007,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

12:30-13:00
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition af afsnit 2.3 samt første del af afsnit 2.8 i [Lay] frem til eksempel 5. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i Auditorium 4. Gennemgang af resten af afsnit 2.8 samt afsnit 2.9 i [Lay] om dimension og rang.

Opgaver

[Lay], afsnit 2.3
Opgaverne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 36, 38.
[Lay], afsnit 2.3
Opgaverne 11, 12.
Disse (s/f)-opgaver findes også som Lay2.3truefalse eller Lay2.3truefalse-hw MapleTA-Hold3.
[Lay], afsnit 2.8
Opgaverne 1, 2, 5, 13, 15, 17, 19.

Træningsopgave

MapleTA
Opgave invers1 eller invers1-hw MapleTA-Hold3.
Dette er en træningsopgave om inverse matricer.


Opdateret den 17. april 2007 af Iver Ottosen.