SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


15. kursusgang

Mandag den 21. maj 2007,  kl. 12:30
Auditorium 4

Dagens program

Bemærk tiderne!

12:30-13:00
Forelæsning i Auditorium 4. Repetition af afsnit 5.3 i [Lay]. Introduktion til opgaverne.
13:00-15:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
15:45-16:15
Opsamling i Auditorium 4. Gennemgang af udvalgte opgaver.

Opgaver

[Lay], afsnit 5.3
Opgaverne 1, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 18, 23, 24.
MapleTA
Opgaven eigen-hw MapleTA-Hold3.
Den drejer sig om diagonalisering.
MapleTA
Opgaven ch5TF-hw MapleTA-Hold3.
Dette er en omfattende (s/f)-opgave med spørgsmål fra kapitel 5 i [Lay].

Bemærkninger angående MapleTA

Arne Jensen har foretaget en vigtig opdatering af noten 'Fokus på fejl'. Den opdaterede version er lagt ind under Undervisningsmaterialer.

De, der endnu ikke har kontrolleret deres registrering og besvaret opgaven check-registrering-hw, bedes gøre det. Der har måske manglet oplysninger om, hvad man præcis skulle gøre. Klik på View my results in this class og check om studienummeret er korrekt. Besvar dernæst opgaven check-registrering-hw.

Der ligger tre opgaver teori1-dansk-hw, teori3-dansk-hw og opgavesamling1-hw MapleTA-Hold3. Dem må I gerne se på, hvis der er tid. Opgaverne vil også indgå i MR2 kurset.


Opdateret den 20. maj 2007 af Iver Ottosen.