Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår
2006-2007

Matematisk Regne- og Fremlæggelsesteknik 2

Hold 3


Introduktion

Kurset MR2 er en fri studieaktivitet med det overordnede mål:

"At udvikle de studerendes problemløsningsfærdigheder gennem eksempler hentet fra den lineære algebra samt at formidle løsninger skriftligt og mundtligt."

Vi vil i kurset arbejde med de tidligere stillede MapleTA opgaver samt udvalgte opgaver fra [Lay]. Desuden vil hver studerende have mulighed for at deltage i en 3 timers MapleTA prøveeksamen. Dette foregår i et af de computerrum, som også vil blive brugt til den endelige eksamen. Der er plads til 60 studerende fredag eftermiddag og til 80 studerende mandag formiddag.

Evaluering

De studerende, som aktivt deltager i forløbet, kan få studieaktiviteten evalueret som bestået. Deltagelse vil blive registreret for hver af de 5 halve dage, som MR2 omfatter. Studienævnet kræver tilstedeværelse ved mindst 3 ud af de 5 halve dage for at opnå bestået. Kurset har et omfang på 1 ECTS.


Torsdag den 31. maj 2007

12:30-13:00
Samling i Auditorium 2: Introduktion
13:00-16:15
Opgaveregning i grupperne

Opgaver, torsdag eftermiddag

MapleTA, følgende opgaver fra MapleTA-Hold3:
kursusgang4t, kursusgang5t, kursusgang6t, chap1review, lindep1, homogenligning1, lintransf1.
[Lay], Kapitel 1, forslag til opgaver:
Afsnit 1.1 opgaverne 15, 17
Afsnit 1.2 opgaverne 2, 11, 13, 23, 24, 29, 31
Afsnit 1.3 opgaverne 11, 25
Afsnit 1.4 opgaverne 17, 18 , 19, 21, 22
Afsnit 1.5 opgaverne 11, 29, 30, 31, 32
Afsnit 1.7 opgaverne 12, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28
Afsnit 1.8 opgaverne 9, 11, 19
Afsnit 1.9 opgaverne 3, 5, 19, 29, 30


Fredag den 1. juni 2007

8:15-12:00
Opgaveregning i grupperne
12:30-13:00
Samling i Auditorium 2
13:00-16:15
Prøveeksamen (PM, Land, 50 studerende)/Opgaveregning i grupperne

Opgaver, fredag formiddag

MapleTA, følgende opgaver fra MapleTA-Hold3:
Lay2.1truefalse, Lay2.2truefalse, Lay2.3truefalse, Lay2.8truefalse, Lay2.9truefalse, ch2TFsupplement, matrixmult1, invers1, soejlerum1, nulrum1, quizz1copy2.
[Lay], Kapitel 2, forslag til opgaver:
Afsnit 2.1 opgaverne 1, 7, 9
Afsnit 2.2 opgaverne 1, 31, 13, 19
Afsnit 2.3 opgaverne 13, 15, 18, 19, 38
Afsnit 2.8 opgaverne 13, 15, 17, 19, 25, 33, 34
Afsnit 2.9 opgaverne 10, 12, 13, 19, 21


Opgaver, fredag eftermiddag/mandag formiddag

MapleTA, følgende opgaver fra MapleTA-Hold3:
ch3TF, ch5TF, Lay2.3truefalse, elementaermatrix, determiants, teori1-dansk, teori3-dansk, eigen.
[Lay], Kapitel 3, forslag til opgaver:
Afsnit 3.1 opgaverne 11, 13
Afsnit 3.2 opgaverne 7, 11, 25
[Lay], Kapitel 5, forslag til opgaver:
Afsnit 5.1 opgaverne 3, 7, 13, 15, 17, 18
Afsnit 5.2 opgaverne 1, 7, 15, 17
Afsnit 5.3 opgaverne 19, 20


Mandag den 4. juni 2007.

8:15-8:45
Samling i Auditorium 2
8:45-12:00
Prøveeksamen (BA, 80 studerende)/Opgaveregning i grupperne
12:30-15:45
Opgaveregning i grupperne
15:45-16:15
Samling i Auditorium 2

Opgaver, mandag eftermiddag

Prøveeksamensopgaven er frit tilgængelig mandag eftermiddag som opgaven mr2trainingMapleTA-Hold3. Bliv ved med at arbejde med den, indtil I er i stand til at løse den helt rigtig.
Brug den evt. resterende tid på opsamling eller på MapleTA opgaven opgavesamling1.


Bemærkninger

På siden Indholdsoversigt findes en oversigt over MapleTA opgaverne med en beskrivelse af hvilke dele af [Lay] de relaterer til.


Opdateret 3. juni 2007 af Iver Ottosen.