Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår 2007 - 2008
Arkitektur og Design

Matematik 1A: Eksamen

Generelt

Prøven foregår individuelt.
Til stede ved prøven er studerende, læreren og en censor.
Den enkelte studerende eksamineres i den prøveopgave (en af E1, E2, E3, E4) med tilhørende teorispørgsmål, som vedkommende trækker.
De studerende forventes at have forberedt en fremstilling af både prøveopgave og tilhørende teorispørgsmål.
Prøvens omfang er maksimalt 20 minutter pr studerende i gruppen.

Pensum

Pensumliste kan findes på basisuddannelsens hjemmeside.

E-opgaver:

Eksaminationen tager udgangspunkt i de praktiske E-opgaver, som der arbejdes med gennem semestret:

I tillæg til E-opgaverne forventes I at kunne levere et kort oplæg vedrørende et af flere teorispørgsmål

Eksamensforløbet

Eksaminen kommer til at foregå på følgende måde: Både ved gennemgangen af prøveopgaven og ved teorigennemgangen kan eksaminator og censor stille supplerende og opklarende spørgsmål. Det er dog eksaminanden, der har initiativet ved gennemgangen, så sørg for på forhånd at udvælge noget relevant at sige ud fra E-opgaverne og teorispørgsmålene. I må gerne redegøre for væsentlige definitioner, resultater, gerne eksempler, så tilhørerne kan mærke, at I selv forstår det, som fremlægges. Det er således en dårlig ide at basere sin fremlægning på et overfladisk slide-show eller på oplæsning af noter. Derimod er det en god ide at sørge for både at få sagt noget teoretisk og at få vist nogle praktiske færdigheder.

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk


Last modified: Mon Dec 10 16:17:51 Romance Standard Time 2007