Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår 2007 - 2008
Arkitektur og Design

Matematisk regne- og fremlæggelsesteknik 1

Kurset er en fri studieaktivitet. Aktiv deltagelse registreres som grundlag for beståelse.

Her er en foreløbig kursusbeskrivelse og kursusplan.

tilbage til MAT 1A


Last modified: Thu Dec 20 10:07:12 Romance Standard Time 2007