Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2010 - 2011

Arkitektur og Design

Lineære transformationer i Arkitektur og Design 2010

Eksamen

Generelt

Eksamen i Matematik 2 er en individuel mundtlig eksamen med intern censor, som evalueres med bestået/ikke bestået.

Pensum

En detaljeret gennemgang af det behandlede matematiske stofområde fremgår af lektionsplanerne, se her. Vi har støttet os til Med hensyn til færdigheder i Rhino og Grasshopper henvises til denne hjemmeside. Til pensum i Grasshopper hører notesættet som kan downloades fra hjemmesiden .

E-opgaver:

Eksaminationen tager udgangspunkt i de fem miniprojekter, som vi har arbejdet med gennem semestret: (lægges efterhånden på denne side):

M1 M2 M3 M4 M5

Eksamensforløbet

Eksamen er for hver enkelt studerende normeret til 15 minutters varighed. Det kommer til at foregå på følgende måde:

tilbage til hovedsiden

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk