Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2010 - 2011

Arkitektur og Design

Lineære transformationer i Arkitektur og Design 2010

Introduktion

Kurset Lineære transformationer i Arkitektur og Design er et nydesignet kursus. Matematikfaglige emner om lineære transformationer behandles specielt med henblik på deres geometriske betydninger. Sideløbende indføres et uptodate designer værktøj Rhino; den bagvedliggende matematik synliggøres gennem en grafisk algoritmisk editor ved navn Grasshopper. Kurset strækker sig over 25 halve dage fra begyndelsen af september til kort før jul; se skemaet. Af disse enheder er 15 afsat til det matemtiske stofområde, 5 gange introduceres til arbejde med Rhino og Grasshopper ("hands on") og 5 gange skal I selv arbejde med miniprojekter der forbinder begge fagligheder. Ved de matematikfaglige enheder skifter vi mellem undervisning (som regel med en kort repetition i begyndelsen) og opgaveregning. Undervisning foregår i et af de store auditorier (se skema), opgaveregning i gruppelokaler. Til ogaveregning vil lærer og hjælpelærere cirkulere, stimulere, korrigere og komme med forslag til fremgangsmåde.

Kursuslitteratur:

Vi benytter os af følgende lærebog:

Spence, Insel, Friedberg, Elemetary Linear Algebra. A Matrix Approach., 2nd edition, Pearson 2008.

Bogen kan købes i centerboghandelen og skal bruges allerede første gang.

Desuden en del supplerende materialer (noter, webinformation), som meddeles løbende.

Undervisere:

tilbage til kursussiden

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk