Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2010 - 2011

Arkitektur og Design

Lineære transformationer i Arkitektur og Design 2010

Matematisk Laboratorium I

Generelt

Fri Studieaktivitet - 1 ECTS

Mål

Den fri studieaktivitet sætter fokus på praktiske aktiviteter (beregninger, grafiske illustrationer, ledsagende forklaringer, anvendelse af programmel) som støtte til læringsmålene for kurset Lineære transformationer i Arkitektur og Design. Studerende der har gennemført modulet skal gennem disse aktiviteter have øget deres viden og styrket de færdigheder og kompetencer som er beskrevet for kurset Lineære transformationer i Arkitektur og Design.

Datoer:

Den fri studieaktivitet gennemføres onsdag eftermiddag i perioden 12:30 - 16:15. Hver gang fokuserer på et af de fem miniprojekter som er del af kurset Lineære Transformationer i Arkitektur og Design. Der indledes med en kort samling i Auditorium 3 kl. 12:30 med de matematiske begreber og resultater der danner baggrund for det pågældende miniprojekt. Herefter selvstændigt arbejde i grupper. Der tilbydes assistance både hvad angår de matematiske aspekter som med hensyn til repræsentation af resultater i Grasshopper og Rhino.

Aktiv deltagelse i den fri studieaktivitet er forudsætning for at få den godkendt.

tilbage til hovedsiden

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk