Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2012 - 2013

Matematik og Form 2013

Generelt

Fri Studieaktivitet - 1 ECTS

Mål

Den fri studieaktivitet sætter fokus på praktiske aktiviteter (beregninger, grafiske illustrationer, ledsagende forklaringer, anvendelse af programmel) som støtte til læringsmålene for kurset Matematik og Form. Studerende der har gennemført modulet skal gennem disse aktiviteter have øget deres viden og styrket de færdigheder og kompetencer som er beskrevet for kurset Matematik og Form.

Datoer:

Den fri studieaktivitet gennemføres på eftermiddage i tidsrummet 12:30 - 16:15. Hver gang fokuserer på et af de fem miniprojekter som er del af kurset Matematik og Form. Aktiviteten gennemføres i en række af workshops, hvor der arbejdes selvstændigt i grupper. Der tilbydes assistance både hvad angår de matematiske aspekter som med hensyn til repræsentation af resultater i Grasshopper og Rhino.

Aktiv deltagelse i den fri studieaktivitet er forudsætning for at få den godkendt.

tilbage til hovedsiden

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk