Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår 2009 - 2010
Arkitektur og Design

Matematik 2A: Eksamen

Generelt

Eksamen i Matematik 2 er en mundtlig eksamen med intern censor, som evalueres med bestået/ikke bestået.

Pensum

Pensumliste kan findes på basisårets hjemmeside.

E-opgaver:

Eksaminationen tager udgangspunkt i de praktiske E-opgaver, som vi har arbejdet med gennem semestret: (lægges efterhånden på denne side)

E1 E2 E3 E4

Vejledning til opgaverne findes på flere lektionssedler (no.7,10,15).

Facit til E-opgaver i udvalg (lægges på siden når E-opgaverne er afviklede)

I tillæg til E-opgaverne forventes I at kunne levere et kort oplæg vedrørende et af teorispørgsmålene i nedenstående liste (med forbehold for mulige mindre justeringer):

Liste med teorispørgsmål

Eksamensforløbet

Eksamen kommer til at foregå på følgende måde: Ved gennemgangen af prøveopgaven, ved teorigennemgangen og afslutningsvis kan eksaminator og censor stille supplerende og opklarende spørgsmål.
Det er dog eksaminanden, der har initiativet ved gennemgangen.
Sørg altså for på forhånd at udvælge noget relevant at sige ud fra E-opgaverne og teorispørgsmålene.
I må gerne redegøre for væsentlige definitioner, resultater, gerne eksempler, så tilhørerne kan mærke, at I selv forstår det, som fremlægges.
Det er en dårlig ide at basere sin fremlægning på et overfladisk slide-show eller på oplæsning af noter.
Det er dog i orden at vise en slide til en illustration eller en større udregning.
Det er en god ide at sørge for både at få sagt noget teoretisk og at få vist nogle praktiske færdigheder.

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk