Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår

2009 - 2010

Arkitektur og Design

Matematisk Regne- og Fremlæggelsesteknik 2

Optaktforelæsning holdes i auditorium 4.

Kursusplan

Forslag til dispositioner vedr. teorispørgsmål

Det drejer sig udelukkende om forslag og man må godt vælge andre emner. Desuden kan man ikke altid regne med at der er tid til at berøre alle de nævnte stikord. En god redegørelse for et enkelt stikord kan være meget bedre end en overfladelig gennemgang af mange.

Eksamensplan Matematik 2A er desværre ikke helt færdig endnu.

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk


Last modified: Thu May 22 14:19:10 Romance Daylight Time 2008