Lineær Algebra 2011: SLIDES

Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2011 - 2012

Lineær Algebra 2011

Hold 5

Slides

  1. Vektorer og matricer
  2. Lineære ligningssystemer
  3. Spænd. Lineær (u)afhængighed
  4. Matrixmultiplikation. Regulære og singulære matricer
  5. Lineære afbildninger. Standardmatricer
  6. Determinanter
  7. Underrum, basis , dimension
  8. Koordinater. Skift af basis og koordinater. Matrixbeskrivelse af lineære afbildninger
  9. Egenvektorer, egenværdier, diagonalisering

Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk