Lineær Algebra 2011

Første Studieår ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

2011 - 2012

Lineær Algebra 2011

Hold 5

Introduktion

Matematikkurserne på første studieår

Matematik på det første studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet består af to kurser, Lineær Algebra og Calculus.

Lineær Algebra gennemføres i efterårssemesteret og har et omfang på 25 lektioner (5 ECTS). Af disse 25 skemalagte lektioner er der lærerdækning på de 20 og de resterende 5 lektioner er selvstudie på gruppebasis dog med hjælpelærerdækning. Afviklingen følger en 4+1 model, dvs. der er 4 kursusgange med lærerdækning efterfulgt af 1 kursusgang med selvstudium (miniprojekt). Bemærk, at materialet fra disse 5 miniprojekter også indgår i pensum. Brugen af computerværktøjet Matlab er en integreret del af kurset. Lineær Algebra afsluttes med en skriftlig prøve (4 timers varighed), med karakter efter 7-skalaen og uden elektroniske hjælpemidler. Detaljerne vil løbende blive gennemgået i kurset.

Calculus, som finder sted i forårssemesteret, er struktureret på samme måde og har ligeledes et omfang på 25 lektioner.

Lineær Algebra vil blive afviklet med sædvanligvis to lektioner om ugen mandag formiddag, kl. 8.15 - 12.00, og torsdag formiddag, kl. 12.30 - 16.15. Der er dog en del afvigelser fra nævnte dage, så hold dig ajour med skemaet online. Alle forelæsninger vil foregå i Auditorium 2. Hver lektion begynder med cirka en halv times opsamling og repetition af stof fra den tidligere kursusgang. Specielt lægges vægt på metoder der kommer i brug under opgaveregning. Efter en kort pause tager vi fat på den første del af et nyt stofområde (ca. 35 minutter).

Herefter arbejdes der i grupperummene i knap to timer, primært med opgaver til stoffet fra foregående gang, men også med nogle få introducerende opgaver til det nye stofområde. I løbet af denne periode vil hver gruppe et antal gange få besøg af læreren og/eller en hjælpelærer. Brug os og spørg til både opgaver og den bagvedliggende teori!

Efter opgaveregningen er der en afsluttende forelæsning på ca. 35 minutter med ny teori.

Første kursusgang begynder med en sammenhængende introduktion til matricer og vektorer, hvorefter der er opgaveregning indenfor dette område.