Indhold ifølge studieordning:

Talfølger og uendelige rækker. Kompakthed i euklidiske rum. Metriske rum, konvergens, fuldstændighed og kompakthed. Kontinuerte funktioner og deres egenskaber. Ligelig kontinuitet, fikspunktssætningen for kontraktioner. Differentiabilitet i en og flere variable. Middelværdisætningen, kædereglen, Taylors formel.