Litteratur:

Som kursuslitteratur benyttes bogen

Patrick M. Fitzpatrick, Advanced Calculus, 2nd ed., Pure and Applied Undergraduate Texts 5, AMS, 2006.
ISBN-10: 0-8218-4791-0; ISBN-13: 978-0-8218-4191-6

Bogen kan købes i Aalborg centerboghandel, Fredrik Bajers Vej 7B.

I efteråret gennemgås (dele af) kapitel 1-4, 6, 8, 10-15.
I forår 2010 gennemgås (dele af) kapitel 5, 7, 9, 16-17.

Supplerende litteratur: