Produkt og Marked - matematik og statistik

Undervisning består af forelæsninger vekslende med øvelser.

Fredag 17. februar 8.15-12 (Fib 14 58): Handouts (incl. øvelser). Opgavebesvarelser.

Mandag 20. februar 8.15-12 (Fib 14 58): Handouts (incl. øvelser). Opgavebesvarelser.

Onsdag 22. februar 8.15-12 (Fib 14 58): Vi afslutter gennemgang af materiale vedr. Monte Carlo metodes. Slides til opsummering. Dernæst regnes opgaver. Hvis tid starter vi også på at løse denne opgave. R downloades fra denne webside. Start med at køre denne lille R demo. R-kode brugt i undervisningen.

Fredag 24. februar 8.15-12 (Fib 14 58): I den første time regnes resterende opgaver fra sidste gang samt disse supplerende opgaver. Dernæst arbejder vi med miniprojektet vedr. kioskejerens optimale indkøbs-strategi. Flere opgavebesvarelser og tilhørende R-kode.


Last modified