Produkt og Marked - matematik og statistik

Undervisning består af forelæsninger vekslende med øvelser. Jeg vil i undervisningen benytte statistikpakken R som kan hentes (gratis) fra denne webside. Start med at køre denne lille R demo. R-kode brugt i undervisningen.

1: Handouts (incl. øvelser)(opdateret 14.02.18). Opgavebesvarelser.

2: Handouts (incl. øvelser)(opdateret 14.02.18). Opgavebesvarelser.

3: Vi afslutter gennemgang af materiale vedr. Monte Carlo metoder. Dernæst regnes opgaver.

4: Vi indleder med repetition af konfidensintervaller samt en introduktion til et miniprojekt vedr. en kioskejerens optimale indkøbs-strategi. Dernæst arbejdes med miniprojektet og evt. supplerende opgaver (med tilhørende R-kode og besvarelser). Vi slutter af med at diskutere erfaringerne fra miniprojektet.


Last modified