Statistik - praktiske aspekter

19/9: lineære modeller, mindste kvadraters metode, ortogonale projektioner. Slides (opdateret 05.10.16). Insulation data.

21/9: modelkontrol, modelselektion og prædiktion. Slides (opdateret 05.10.16). Example code for insulate data..

5/10: de studerende gennemgår opgaver. Slides (opdateret 10.10.16) til 3. og 4. kursusgang. R-kode vedr. residualer for fejlagtigt specificeret model.

9/10: BLUE. Tilpasning af ikke-lineære kurver vha. lineære modeller. R-kode med eksempler og mere R-kode med eksempler til brug for opgaveløsning. windpower data.