MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


5. kursusgang

Tirsdag den 18. februar 2014,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30- 16:15
Selvstudium: læs selv Fubinis sætning for dobbeltrækker, binomialformlen og definitionen af eksponentialfunktionen/logaritmen.

Literatur: afsnit 1-3 fra mine noter.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.