MAT 6 -- Spring 2013

Integration and Fourier Theory


14. lecture

Monday, 25 March,  08:15
Place: G5-110.

The program for today

08:15-10:00.
Selvstudium: Bessels ulighed og Parsevals identitet. Hvis der er tid, så lav en graf over sammenhængen mellem de store sætninger i kurset hidtil (eksempelvis Fatous lemma, Lebesgues sætning om domineret konvergens, Minkowskis og Holders uligheder, fuldstændighed af L^p-rum osv.)
kl 10:15-- kl.12:00
Forelæsning om trigonometriske rækker, sætning 4.25. Noter for d.14 kursusgang.
 

Mvh. Morten Grud Rasmussen.