Første studieår: Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder (IMAT)

Introduktion til matematiske metoder i økonomi (IMATØ)


Denne side er en indgangsside til oplysninger om kurserne "Introduktion til matematiske metoder" og "Introduktion til matematiske metoder i økonomi". Generelle oplysninger om kurset findes på studienævnets hjemmesider.

For kursusgangene 1-7 og S1 samt M13-M15 henvises til: Horia Corneans side.

Ud over adgangskravene til Matematik og Matematik-økonomi uddannelserne forudsætter kurset også, at kurset Lineær Algebra følges sideløbende, samt at man gennemfører projektarbejdet.

Plan for fælles del (mat og mat-øk) samt særskilt mat-øk del med Esben Høg

Bemærk: Denne plan opdateres løbende.

Kursusgang Dato Tidspunkt Emner
8 08.11 12:30-16:15 Spilteori og matrix games. Se Oversigt 8.
9 19.11 12:30-16:15 Introduktion til Lineær Programmering. Den geometriske metode. Se Oversigt 9.
10 23.11 08:15-12:00 Simplex metoden. Se Oversigt 10.
11 26.11 12:30-16:15 Dualitet i lineær programmering. Se Oversigt 11.
12 28.11 08:30-12:15 Følsomhedsanalyse i lineær programmering. Samt repetition. Se Oversigt 12.
S2 30.11 08:15-12:00 Læsning af afsnit 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4 i [Lay] samt opgaver. Se Oversigt S2.
MØ13 03.12 12:30-16:15 Adfærdsøkonomi og dens matematiske baggrund. Se Oversigt MØ13.
MØS3 04.12  08:15-12:00 Læsning af slides og opgaveløsning. Se Oversigt MØS3.
MØS4 07.12 08:15-12:00 Læsning af slides og opgaveløsning. Se Oversigt MØS4.
MØ14 10.12 12:30-16:15 Efterspørgselskurven, budgetbegrænsningen og præferencer. Se Oversigt MØ14.
MØ15 13.12 08:30-12:15 Repetition, løsninger på opgaver og svar på eventuelle spørgsmål fra tidligere kursusgange. Se Oversigt MØ15.
MØS5 14.12 08:15-12:00 Prøveeksamen. Se information her Prøveeksamen

Om undervisningen

De kursusgange, der har numrene 8-12 og MØ13-MØ15 afholdes af Esben Høg. Kursusgangene MØ13-MØ15 følges kun af matematik-økonomi studerende. Kursusgangene vil bestå af både forelæsning, opgaveregning og teoretiske øvelser. Fordelingen blandt disse aktiviteter vil variere fra gang til gang. Ca. halvdelen af tiden set over semesteret vil blive brugt til forelæsninger, og resten til opgaveregning og teoretiske øvelser. Programmet for hver kursusgang er beskrevet i den tilhørende oversigt. Det anbefales at gennemse denne oversigt før hver kursusgang og følge anbefalingerne vedrørende forberedelse til kursusgangen.

Kursusgangen S2 er selvstudium, med program lagt af Esben Høg. Kursusgangene MØS6-MØS8 (matematik-økonomi studerende) er også selvstudium, med et program lagt af Esben Høg.

Om eksamen

Der er skriftlig eksamen i kurset. Den er af fire timers varighed, med begrænsede hjælpemidler.

Pensumlisten findes her.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, notater mv. må medbringes.

Ikke tilladte hjælpemidler: Elektroniske hjælpemidler som lommeregner og bærbar computer.

Andet elektronisk udstyr må heller ikke medbringes. Dette inkluderer alle former for kommunikationsudstyr (mobiltelefon, PDA osv.), musikafspillere osv.


Webside vedligeholdes af Esben Høg, esben at math.aau.dk
Opdateret 11/12/2012