Første studieår: Efterår 2012

Introduktion til matematiske metoder


Denne side er indgangssiden til oplysninger om kurset Introduktion til matematiske metoder. Generelle oplysninger om kurset findes på studienævnets hjemmesider.

Ud over adgangskravene til Matematik og Matematik-økonomi uddannelserne forudsætter kurset også, at kurset Lineær Algebra følges sideløbende, samt at man gennemfører projektarbejdet.

Bemærk, at dele af dette kursus også følges af studerende optaget på matematik-økonomi studiet. For disse studerende har kurset titlen Introduktion til matematiske metoder i økonomi.

Kursusmateriale

Vi anvender noter, lærebogen fra lineær algebra kurset, og en række andre materialer i kurset. Der henvises løbende til disse. Oplysningerne samles på denne side.

Introduktion til kurset

En kort introduktion til kurset findes her.

Pensum

Pensumlisten findes på Esbens side.

Plan

Bemærk: Denne plan opdateres ikke længere.

Kursusgang Dato Tidspunkt Emner
1 15/10 12:30-16:15 Introduktion til kurset. Induktionsbeviser. Noget om følger og differensligninger. Se Oversigt 1.
2 18/10 12:30-16:15 Første ordens differensligninger. Se Oversigt 2.
3 22/10 12:30-16:15 Anden ordens differensligninger. De komplekse tal. Se Oversigt 3.
S1 24/10 08:15-12:00 Læsning af noterne vedrørende komplekse tal, [SLB]. Se Oversigt S1.
4 25/10 08:15-12:00 Mere om anden ordens differensligninger med konstante koefficienter. Se Oversigt 4.
5 29/10 08:15-12:00 Begyndelsesværdiproblemet for anden ordens differensligninger. Ubestemte koefficienters metode (1). Se Oversigt 5.
6 31/10 08:15-12:00 Begyndelsesværdiproblemet for anden ordens differensligninger. Ubestemte koefficienters metode (2). Se Oversigt 6.
7 05/11 08:15-12:00 Mere om anden ordens differensligninger. Lineær algebra og differensligninger. Oversigt 7.
M13 03/12 12:30-16:15 Systemer af første ordens differensligninger I. Se Oversigt M13.
MS3 04/12 08:15-12:00 Opgaveregning. Se Oversigt MS3.
M14 7/12 08:15-12:00 Systemer af første ordens differensligninger II. Se Oversigt M14.
MS4 10/12 12:30-16:15 Opgaveregning. Se Oversigt MS4.
M15 13/12 08:15-12:00 Afrunding af kurset. Se Oversigt M15.
MS5 14/12 08:15-12:00 Prøveeksamen. Check moodle.

Om undervisningen

De kursusgange, der har numrene 1-7 og M13-M15 afholdes af Horia Cornean. Kursusgangene M13-M15 følges kun af matematik-studerende. Kursusgangene vil bestå af både forelæsning, opgaveregning og teoretiske øvelser. Fordelingen blandt disse aktiviteter vil variere fra gang til gang. Ca. halvdelen af tiden set over semesteret vil blive brugt til forelæsninger, og resten til opgaveregning og teoretiske øvelser. Programmet for hver kursusgang er beskrevet i den tilhørende oversigt. Det anbefales at gennemse denne oversigt før hver kursusgang og følge anbefalingerne vedrørende forberedelse til kursusgangen.

Kursusgangene 8-12 afholdes af Esben Høg. Se Esbens side for detaljer.

S1 står for selvstudium, med et program jeg (HC) lægger. Kursusgangene MS3-MS5 er også selvstudium, med et program jeg lægger, men de følges kun af matematikstuderende.

Om eksamen

Der er skriftlig eksamen i kurset. Den er af fire timers varighed, med begrænsede hjælpemidler.


Webside vedligeholdes af Horia Cornean
Opdateret 12/12/2012