Algebra 1
18. kursusgang, tirsdag den 2. december


Forelæsning 12.30-14.15

Note om anvendelse af cykel-index til at tælle farvninger.
Lauritzen,  2.10.4, side 100-104

Opgaveregning 14.15-16.15   
  1. Find cykel-typen af følgende permutationer
  2. På hvor mange måder kan fladerne af en terning farves med 3 farver?
  3. Opgaver i Lauritzen, kapitel 2, side 104-105:   53, 55, 56
  4. De fire hjørner af et tetraeder numereres 1,2,3,4. Rotationsgruppen af tetraederet er A4.
    Hvormange ikke-ækvivalente farvninger er der af hjørnerne med 3 farver, hvis en farvning er ækvivalent med de farvninger den kan roteres over i?
  5. Hvor mange simple grafer er der med 5 punkter?
Facit