MCG - 2


Onsdag den 8. september, 8.15-12.00


Forelæsning i NJ14  3-119, 8.15-8.45:

Lidt mere om vektorer, prikprodukt og Gram-Schmidt ortogonalisering.
Slides

Opgaveregning 8.45-10.45

Opgaver i OG-opgaver:  13, 14, 15, 16, 9, 12, 17, 18

Opgave fra CD'en bag i bogen: 2.2.


Forelæsning i NJ14 3-119, 10.45 - 12.00:

Krydsprodukt, tripel produkt, affine rum og affine kombinationer.
Læs: fra side 53 til øverst side 72.