SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


11. kursusgang

Mandag, den 7. april 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 1. Repetition af afsnit 3.1 og 3.2 i Lay. Introduktion til dagens opgaver.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Gennemgang af afsnit 5.1 og start på 5.2 i Lay. Emnet er egenværdier og egenvektorer.

Opgaver

Lay Section 3.1
Opgaverne 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Alle disse opgaver træner teknik til at udregne determinanter.
Lay Section 3.2
Opgaverne 7, 9, 11, 13.
Lay Section 3.1
Opgaverne 39 og 40. Det er true-false opgaver. De ligger som Lay3.1TF.
Lay Section 3.2
Opgaverne 27 og 28. Det er true-false opgaver. De ligger som Lay3.2TF.

Quizz

Der ligger en assigment quizz 1 på kursets MapleTA side. Det er et eksamenslignende sæt, dog kun bestående af 6 opgaver og med en tidsgrænse på 1 time. En af opgaverne omhandler determinanter, så det anbefales først at forsøge at regne denne quizz eftr at man har regnet ovenstående opgaver om determinanter.

Invertible Matrix Theorem

Den danske udgave af sætningen om invertibel matrix er blevet opdateret med de sidste dele af sætningen. Bemærk, at jeg endnu ikke har gennemgået det hele. Den ligger som en .pdf fil her.

Skrevet den 1. april 2008 af Arne Jensen